Ubezpieczenia Majątkowe

 

Każdy z nas chciałby zapewnić sobie jak i swoim bliskim bezpieczeństwo.
Dlatego ubezpieczenie majątku jest również bardzo ważne w naszym życiu.

Dzięki temu ubezpieczeniu możemy objąć ochroną wszystkie składniki naszego majątku, co daje nam gwarancję bezpieczeństwa.

Dzięki dopasowaniu odpowiedniej polisy, możecie Państwo objąć odpowiednią ochroną dom, ruchomości domowe, odpowiedzialność cywilną.

Do najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych należą:

  • ubezpieczenia mieszkań
  • ubezpieczenia domów
  • obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenia do kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami:
telefonicznie:  12 294 13 77, 12 294 13 71

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego

lub zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Krakowie

Print Friendly