Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego NNW Max

NNW Max zapewnia ochronę we wszystkich pojazdach, którymi porusza się ubezpieczony bez względu na to, czy występuje w roli kierowcy, czy pasażera. NNW Max obejmuje najpoważniejsze trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków samochodowych, takie jak śmierć i niezdolność do pracy, a wyjątkowo wysoka suma ubezpieczenia (nawet 500.000 zł) daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami:

telefonicznie:  12 292 01 42 lub 573 900 050

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego

lub zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Krakowie

 

Print Friendly