NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

 NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas:

 • wsiadania  lub wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania lub rozładowywania,
 • zatrzymania lub postoju pojazdu,
 • naprawy pojazdu na miejscu,
 • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji,
 • pobierania paliwa na stacji paliw.

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
 • świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospitalizowany,
 • zasiłek dzienny,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji,
 • zwrot kosztów transportu zwłok.

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami:
telefonicznie:  12 292 01 42, lub 573 900 050

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego

lub zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Krakowie


Print Friendly