Minicasco

Minicasco

Minicasco

Minicasco to idealna propozycja dla ostrożnych kierowców. Ubezpieczeniem objęta jest utrata pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu oraz zniszczenie lub uszkodzenia pojazdu wskutek innych zdarzeń, za wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością) znajdującym się na zewnątrz pojazdu.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody ciężarowe o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem. Wartość pojazdu w dniu zawierania umowy nie może być niższa niż 3.000 zł.

 

Ubezpieczeniem Minicasco objęta jest:

  • utrata pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń
  • zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na  które nie ma on wpływu
  • zniszczenie lub uszkodzenia pojazdu wskutek innych zdarzeń, za wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością) znajdującym się na zewnątrz pojazdu

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami:
telefonicznie:  12 294 13 77, 12 294 13 71

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego

lub zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Krakowie

 

Print Friendly